กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบราคาสินค้า
South Peace Hero Project
เขียนโดย MindMani เมื่อ Mon 19 Jun, 2017

โครงการร่วมสดุดีวีรบุรุษเพื่อสันติที่ปลายด้ามขวาน

South Peace Hero Project

ที่มาโครงการฯ

      นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์รุนแรงบริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จนกระทั่งถึงตอนนี้ได้ผ่านมานานเกือบ 12 ปีแล้ว ทำให้เกิดความสูญเสียอย่างมากมาย และที่มีค่ามากกว่าทรัพย์สินใดๆ นั่นคือ ชีวิตของเหล่าทหาร ตำรวจ ข้าราชการ อาสาสมัคร พระภิกษุสงฆ์ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ที่ต้องมาสละชีพแทบทุกครั้งที่เกิดความไม่สงบ

      ผู้ได้รับผลกระทบที่ต้องเสียสละไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันก็คือ ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่นั่นเอง ที่ต้องคอยเป็นห่วงตลอดเวลา เชื่อว่าจุดนี้ใครที่เป็นครอบครัวทหารคงรู้ดี ว่าทหารและครอบครัวทหารเสียสละต้องรอคอยด้วยความหวังและพลังใจที่มี แต่ทว่า ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้กลับบ้านโดยสวัสดิภาพ สำหรับครอบครัวแล้ว การสูญเสียเจ้าหน้าที่ไม่เพียงทำให้พ่อแม่ต้องขาดลูก ภรรยาขาดสามีอันเป็นที่รัก ลูกกลายเป็นกำพร้า แต่เป็นการสูญเสียเสาหลักของครอบครัว ที่เป็นที่พึ่งทั้งด้านรายได้คำ้จุนครอบครัว เป็นที่พึ่งและความอบอุ่นทางใจ เป็นอนาคตของครอบครัว แม้หน่วยงานภาครัฐจะมีการดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิต แต่ความสูญเสียทางจิตใจนั้นยากที่จะเยียวยา

   โครงการฯ ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ และทุพพลภาพ พวกเราทุกคนจะจารึกและระลึกถึงคุณงามความดีของทุกท่าน ขอสดุดีวีรกรรมอับพึงสรรเสริญจดจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นคติธรรมให้คนรุ่นหลังได้ร่วมสร้างความรัก สร้างความสามัคคีได้เกิดขึ้นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ

  1. เพื่อสดุดีต่อคุณความดีของเจ้าหน้าที่ที่เสียสละชีวิตระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
  2. เพื่อมอบอนุสรณ์ที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อเป็นสิ่งแทนท่านในการแสดงความกตัญญูกตเวทีอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นอนุสรณ์ความภาคภูมิใจในครอบครัว ตลอดจนลูกหลาน วงศ์ตระกูล
  3. เพื่อผู้ร่วมโครงการฯ ที่แม้ไม่ได้อยู่แนวหน้า ก็ได้มีส่วนในการแสดงความห่วงใยแด่เจ้าหน้าที่และครอบครัว รวมทั้งได้มีส่วนสร้างความรักความอบอุ่น ให้กับสถาบันครอบครัว และสังคมโดยรวม

 

ผู้ร่วมโครงการ

  1. บริษัท ไมนด์มณี จำกัด เป็นผู้ประสานงาน จัดทำอนุสรณ์ที่ระลึก อัฐิมณี อัฐิภาพ เพื่อมอบแก่ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ผู้พลีชีพ
  2. รายการเสือติดปีก โดย คุณตัน ภาสกรนที และ คุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม เป็นผู้ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำอัฐิภาพ
  3. บริษัท เชสตาก้า จำกัด เป็นผู้ออกแบบ และ พิมพ์ใบสดุดี
  4. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

 

ผู้รับผิดชอบหลักlineAtCG

บริษัท ไมนด์มณี จำกัด  

MindMani Co.,Ltd.

www.mindmani.com, www.อัฐิมณี.com

www.facebook.com/mindmanipage

ขั้นตอนการทำงาน

       เพื่อให้โครงการร่วมสดุดีวีระบุรุษเพื่อสันติที่ปลายด้ามขวาน สำเร็จลุล่วงตามความตั้งใจและวัตถุประสงค์ ดร.กุลจิรา สุจิโรจน์ ผู้ก่อตั้ง บริษัท ไมนด์มณี จำกัด และผู้ริเริ่มโครงการฯ พร้อมทีมงาน ได้ติดต่อโดยตรงถึงครอบครัวของวีรบุรุษ อีกทั้งทำเรื่องขอเข้าพบหลายหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

1. การขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

        เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2559 ทีมงานได้รับความกรุณาจาก พ.อ.นิพนธ์ บรรพตเสต ผอ.กองสิทธิกำลังพลฯ กพ.ทบ. ให้นำโครงการเข้านำเสนอ เมื่อท่านได้ฟังรายละเอียดโครงการฯ แล้ว ท่านได้ให้คำแนะนำ และยินดีที่จะช่วยประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้กับกำลังพลในหน่วยงานของกองทัพบก พร้อมทั้งยินดีช่วยเหลือในเรื่องอื่นๆ ทั้งนี้ขอให้ทำหนังสือระบุถึงรายละเอียดของโครงการฯ ถึง กพ.ทบ. อย่างเป็นทางการอีกครั้ง เพื่อนำเรียนผู้บังคับบัญชาต่อไป

น.ต.ธีระพล ทิพนาค หัวหน้าทะเบียนและประวัติกองกำลังพล หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้กรุณานำเรียนผู้บังคับบัญชา และช่วยประสานงานกับครอบครัวของเหล่าวีรบุรุษนาวิกโยธิน รับ-ส่งอัฐิ และจัดพิธีส่งมอบอัฐิมณี อัฐิภาพ ให้กับครอบครัวอย่างสมเกียรติ

2. การส่งใบสดุดีวีรบุรุษทางไปรษณีย์ให้กับครอบครัวที่มีที่อยู่บนสื่อออนไลน์

 นอกเหนือจากครอบครัวที่ได้รับการประสานงานจากหน่วยงาน ทีมงานได้ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อออนไลน์ของบริษัท ไมนด์มณี จำกัด และยังได้รวบรวมที่อยู่ของครอบครัววีรบุรุษเท่าที่หาได้จากสื่อออนไลน์ต่างๆ เพื่อจัดส่งใบสดุดีวีรบุรุษพร้อมกล่องใส่อัฐิ และจดหมายแนะนำโครงการฯ ไปให้ทางไปรษณีย์ อีกกว่าหนึ่งร้อยครอบครัว

3. การรับอัฐิ และจัดทำอัฐิมณี อัฐิภาพ

   เมื่อได้รับอัฐิมาจากครอบครัว โครงการฯ ได้จัดทำอัฐิมณี อัฐิภาพ เพื่อส่งมอบพร้อมกับใบรับรองอัฐิมณีทุกชิ้น อนุสรณ์ที่ส่งมอบ คือ 1 อัฐิมณี (ขนาดมาตราฐานวงกลมขนาดเล็ก) และ 1 อัฐิภาพ (สี่เหลี่ยมขนาด 1 นิ้ว) ซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นจาก อัฐิมณี ที่ทำจากอัฐิของวีรชนอย่างแท้จริง 100% มีความคงทน สวยงาม อย่างมีอัตลักษณ์ นำอัฐิมณีของวีรชนมาติดรูปภาพของท่าน พร้อมชื่อและข้อความ สามารถนำมาใส่ตัวเรือนสำหรับพกพา หรือนำมาใส่กรอบวาง-ติด-ตั้งได้ตามต้องการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกส่วนบุคคล เสริมสร้างขวัญกำลังใจ และเป็นสัญญลักษณ์แทนความรักความภาคภูมิให้กับครอบครัวของเหล่าวีรบุรุษ ผู้เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

4. การส่งมอบ

วีธีการส่งมอบงานมีหลายรูปแบบ ทั้งการจัดพิธีส่งมอบโดยหน่วยงาน การส่งมอบที่ภูมิลำเนา และการส่งมอบทางไปรษณีย์

A.  การจัดพิธีส่งมอบโดยหน่วยงาน 

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 พลเรือตรี เกรียงเดช รัตนปัญญากุล รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และ ดร.กุลจิรา สุจิโรจน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไมนด์มณี จำกัด เป็นประธานในการมอบอัฐิมณีและภาพอัฐิภาพ ให้กับทายาทผู้เสียชีวิตจากการปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ณ ห้องชลยุทธโยธิน กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ท่านผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ได้ให้มอบหมายให้ตัวแทนเป็นประธานในการมอบอัฐิมณีและภาพอัฐิภาพของพ.อ.อดิศร แสงโกสิทธิ์ วีรบุรุษผู้เสียชีวิตจากการปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ ให้กับทายาท ส.ต.ญ.วนิดา แสงโกสิทธิ์ ภรรยา พร้อมลูกชายและครอบครัว ณ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ.พิษณุโลก

B. การส่งมอบที่ภูมิลำเนา

ทีมงานได้เดินทางไปทั่วประเทศกว่า 5,000 กม เพื่อส่งมอบงานให้กับครอบครัวที่ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลาง

 

  

 

C.  การส่งมอบทางไปรษณีย์

สำหรับครอบครัวที่ทีมงานได้เดินทางไปรับอัฐิมาด้วยตนเองทางภาคใต้ และครอบครัวไม่สะดวกเดินทางมารับงานที่กรุงเทพฯ โครงการฯ ได้จัดส่งอัฐิมณี อัฐิภาพ พร้อมใบรับรอง ใส่ในกล่องผ้าไหมเทียม และอัฐิที่เหลือทั้งหมด ส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษให้กับครอบครัวเรียบร้อยแล้ว

D. การส่งมอบที่กรุงเทพและปริมณฑล

สำหรับครอบครัวที่สะดวกเดินทางมากรุงเทพมหานคร ทีมงานได้เชิญให้มารับงานที่บูธแสดงสินค้าที่เอ็มควอเทียร์ และที่วัดญานเวศกวัน

สรุป

   โครงการร่วมสดุดีวีรบุรุษเพื่อสันติที่ปลายด้ามขวานขอร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของเหล่าวีรบุรุษ และขอร่วมสดุดีคุณความดีของท่านด้วยการจัดทำอัฐิมณีและอัฐิภาพ เพื่อส่งมอบให้กับครอบครัวของท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยในปี พ.ศ.2559-2560 โครงการฯ ได้ส่งมอบไปแล้วทั้งหมด 23 ราย ดังนี้

ตำรวจ

นาวิกโยธิน

กองทัพบก

อาสาสมัครทหารพราน

© 2019 อัฐิมณี, CREMAINGEM และ MINDMANI All Rights Reserved.