สวัสดีค่ะ คุณลูกค้า บริษัท ไมนด์มณี จำกัด ยินดีให้บริการค่ะ
หน้าหลัก > ข่าวและประกาศ > อัฐิมณี - กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
อัฐิมณี - กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เขียนโดย MindMani เมื่อ Mon 04 Mar, 2019

อัฐิมณี

ประวัติการประกอบการ

: ดร.กุลจิรา สุจิโรจน์มีความรู้ด้านวัสดุศาสตร์จึงคิดนำอัฐิมาสร้างสรรค์เป็นเครื่องประดับที่สามารถพกติดตัวได้
นอกเหนือจากการเก็บอัฐิไว้ที่วัด หรือใส่โกศไว้ที่บ้าน อันเป็นที่มาของการก่อตั้งบริษัท ไมนด์มณี จำกัด ในปี
2555 โดยสินค้าที่ระลึกถึงความทรงจำที่สรรค์สร้างจากอัฐิมีชื่อว่า “อัฐิมณี” ซึ่งเป็นสินค้าที่เป็นที่ยอมรับในโลก
ตะวันตก ในขณะที่ในประเทศไทยถือว่าเป็นสินค้าใหม่ที่ผู้บริโภคยังไม่รู้จักและคุ้นเคย
: ผลิตภัณฑ์ดูมีความน่าเชื่อถือ มีคุณค่า อัฐิมณีเป็นนวัตกรรมในการแปรรูปเถ้าอัฐิของผู้ล่วงลับให้อยู่ในรูปของ
เครื่องประดับ ด้วยเทคนิคทางวัสดุศาสตร์สามารถผนึกอนุภาคเถ้ากระดูกที่ผ่านการเผาและบดละเอียดให้มีเนื้อ
แน่น นำมาผ่านความร้อนที่อุณหภูมิสูง และไม่ใส่สารเคมีใดๆ ผสมลงไปในกระบวนการผลิต ทำให้อัฐิมณีที่ได้
มีความบริสุทธิ์รวมทั้งมีสีและรูปลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละบุคคล

แนวคิดของผลิตภัณฑ์

: ผลิตภัณฑ์มีคุณค่าทางจิตใจ และเป็นดั่งอนุสรณ์ของผู้ล่วงลับอย่างแท้จริง หากสามารถพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่
สามารถสื่อถึงความประทับใจ และมีการสร้างเรื่องราวเฉพาะของแต่ละบุคคล ควบคู่ไปกับการทำตลาดแบบ
เจาะจง เชื่อว่าจะสามารถสร้างความน่าสนใจและยอมรับสินค้าประเภทนี้ในวงกว้าง ทำให้สามารถทำธุรกิจได้
อย่างยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์

: ปัจจุบันมีตราสินค้าที่แข็งแรงแล้วคือ อัฐิมณีผู้เชี่ยวชาญจากสำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม จึงแนะนำให้ปรับบรรจุภัณฑ์เป็นกล่องใส่อัฐิกล่องใส่อัฐิมณีแบบสี่เหลี่ยมและตลับกลม เพื่อ
ป้องกันกรณีที่ชิ้นงานเกิดความเสียหาย มาพร้อมกับใบรับรองอัฐิมณีและอัฐิภาพทุกชิ้น เพื่อเป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นในการใช้บริการแก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น
© 2020 อัฐิมณี, CREMAINGEM และ MINDMANI All Rights Reserved.